สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 48 ราย พร้อมนี้ได้มอบนโยบายในการปฎิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางตามเป้าหมาย “มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน”  โดยมีนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายแดง จันทรวิวัฒน์ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นพยาน  ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3