สพป.เชียงใหม่ เขต 3  ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ณ บริเวณหน้าเสาธง  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่