สพป.ปัตตานี เขต 1 และประชาชน ตำบลคอกกระบือ ร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวัดมหิงษาราม

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ ไชยเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหิงษาราม นางสาวกษิมา คงตุก นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมรับฟังการชี้แจง ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวัดมหิงษาราม โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ชาวตำบลคอกกระบือ ร่วมการประชุมรับฟังในครั้งนี้