สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมี ผอ.กลุ่มงาน ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ โดยมีลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ซึ่งท่านประธานฯ ได้ให้ข้อคิดและแนะนำการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างชั่วคราวฯ ซึ่งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานจะมีผลถึงการประเมินฯ ในรอบปีต่อไป จึงขอให้ทุกคนตั้งใจ ขยัน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพทุกคน ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 3