สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา