ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์