สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ,นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ ตามระเบียบวาระการประชุม และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ โดยมี นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3