สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14/2562

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐและผู้บริหาร สพฐ. ร่วมดำเนินรายการ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร แนวนโยบายข้อสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน