สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง และรับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่

เช้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายพิชิต หอมนวล รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายเดชา การรัมย์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายสำราญ อยู่นาน รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารร่มโพธิ์

และหลังจากนั้น มีการรับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมตาเมือนธม โดยมี ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น