โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายสุรชาติ เคริือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์อบรมโรงเรียนองครักษ์ ระหว่างวันที่ 6 – 21 ตุลาคม 2561    จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา