สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นายกสมาคม ประธานเครือข่าย สพป.สุรินทร์เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 ณ หอประชุมปราสาททอง โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่นักเรียนมีผลสอบ NT เต็ม 100 คะแนน และหลังจากนั้น ผอ.สพป. ได้แจ้งข้อประชุมเพื่อให้ผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมเปิดภาพเรียนและบริหารจัดการความพร้อมภายในปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ได้แจ้งข้อประชุมเพื่อเตรียมดำเนินการด้วย