สพม.19 จัดมหกรรมกีฬา “ปิดกล่องชอล์ก” ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (มีคลิป-ดูเต็มๆ)

https://www.youtube.com/watch?v=MTiEWiit2p0&feature=youtu.be

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดมหกรรมกีฬา “ปิดกล่องชอล์ก” ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์บุคลากรโดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ที่จะช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองกันระหว่างบุคลากร ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส ผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งในพิธีเปิดมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธาน

โดยแบ่งทีมออกเป็น 4  สี ดังนี้ ทีมสีขาว  สหวิทยาเขตหลักเมืองและสหวิทยาเขตศรีสองรัก ทีมสีเหลือง สหวิทยาเขตวังภูผาและสพม.19 ทีมสีฟ้า สหวิทยาเขตบัวบาน ทีมสีชมพู สหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ  และจัดการแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง สนุ๊กเกอร์ชาย และกอล์ฟชาย

………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่าย ปชส.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2691228287570567&__xts__%5B0%5D=68.ARDyg8qzvaeMjMyoVzczqskTlCxap0V-95DEWTn17WucpQIIn42rfD6lyNQoUQYh4ZMdbR84r45_N1um3HDFk1Qqm8fFZG4gtWxt47Q69_19PdzZoR-31dwU-RZtlUPXD3_4NatP4PW7wJm_PrE-9ZjuLbN3w7JxM62OhdXHsthpP2HRZqewx6CjBUw6ffv5ptZ4tUJID7P6GmhDITFHk-0qEKcXgpiiZJR2xk18Sm__F6Ltu1YI45H_QFB05sCehuRUqiNikLiJHky5mm34SM8lDvrdekcBaWYxeqjsNBIIMu2vq_C68rjzCNYrWvcj6iBhe9HKfXGQO45I-DRiXda81n2SyqRSbn7CwaAj57Otz6blyKlVf4D15-DPYv13tDURCMzwvRdkgP4acVfM8hjKfJekpUkmwFsBroXe0h5zURwMcVMAIxTgWAPANdIx8ZazPNSXpHp0RQ0PBiBZ&__tn__=-UC-R