สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างความตระหนักและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างความตระหนักและขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศแนะนำโครงการ (Orientation) โครงการ “มิซุอิกุ (Mizuiku): สอนน้องรักษ์น้ำ” ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี