สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของมูลนิธิพญาแลส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2566 เวลา 15.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นางดวงพร ไตรเสนีย์   ผอ.กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของมูลนิธิพญาแลส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ  สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมราชสีห์  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายพรเทพ  วัชกีกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิและขับเคลื่อนดำเนินงานของมูลนิธิให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับ