สพม.39 ถวายภัตตาหารเพลสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมถวายภัตตาหารเพลสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 จำนวน 263 รูป วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก