สพป.นครปฐม เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศฯ จาก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้การต้อนรับ นายวันศักดิ์ คำแหง รอง ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 และคณะ ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)