สพป.ลำพูน เขต 2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปีพ.ศ.2566

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น.ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปีพ.ศ.2566 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย  และกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย  ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)