สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพร ผมงาม ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอัยเยอร์เวง โดยมี นายจำลอง จันทรโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี สภ.อัยเยอร์เวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในการนี้มี นักเรียนโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) โรงเรียนบ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) และโรงเรียนบ้านธารมะลิ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา