สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ณ ห้องประชุมชลนที อาคารอเนกประสงค์ สพป.นครปฐม เขต 2