งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2566

ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย กำหนดจัดงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566- 3 พ.ย. 2566 โรงเรียนที่สนใจ ภายในวันที่ 9มิ.ย.2566รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ