ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเแม่ทา พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พร้อมได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่เมย อ.แม่ทา จ.ลำพูน