สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารอัตรากำลัง/เกลี่ยลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารอัตรากำลัง/เกลี่ยลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566 สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)