สมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.สระบุรี เขต ๒ คึกคัก..

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมให้กำลังใจ โดยมี นางสาวศรัยพันธุ์ ทองเอม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการรับสมัคร ซึ่งทำการรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๖ มิถุุนายน ๒๕๖๖ ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี