นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนบ้านสระ,โรงเรียนบ้านสันติสุข อ.เชียงม่วน