กิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี (กิจกรรม 5 ส.)

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี (กิจกรรม 5 ส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา ในกิจกรรมครั้งนี้ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2