พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วงหรือสัญลักษณ์สีม่วง ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วงหรือสัญลักษณ์สีม่วง ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี และเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีของชาว สพป.พะเยา เขต 2