พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังการรายงานแผน ผลการพัฒนา และการจัดการตามแนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ตลอดจนปัญหาที่ขัดข้องอื่น ๆ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีนายฮัมดี้ คอแด๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานการบริหารโรงเรียน ผลงานเชิงประจักษ์ และปัญหาอุปสรรค มีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นายจีรพงษ์ แข็งแรง นายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไม้แก่น คณะกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอไม้แก่น คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th