ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นายจีรพงษ์ แข็งแรง และนายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรเขตพื้นที่ฯ ร่วมต้อนรับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพป.ปัตตานี เขต 3 ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา) รับฟังรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET, NT และ RT ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และนโยบายพาน้องกลับมาเรียน  ของ สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยมีนายสะอาลูวี อิสสมะแอ ​ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะ ร่วมเดินทางและรับฟังการายงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th