สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมายให้ นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรในสังกัด ร่วมงานพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในการงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2562 ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง.อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน  เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน