ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมโรงเรียนระยองปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางพวงทอง ศรีวิลัย และผชช. สทร. นายสุวิทย์ บึงบัว พร้อมด้วย บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน