ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย 2566