สพฐ.ร่วมงาน”ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562

++++ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัด สพฐ. ร่วมงาน”ประเพณีสงกรานต์  ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562  โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้อาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  หอประชุมคุรุสภา  เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ