สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 15/2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูม เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 15/2562 โดยมีนายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ,ครูดีไม่มีอบายมุข สำนักพัฒนานวัฒนกรรมการจัดการศึกษา,ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ข.ไข โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) จังหวัดตาก จากนั้น ได้ประชุมสภากาแฟในการขับเคลื่อนและรับทราบการปฏิบัติงานราชการของกลุ่มงานและข้อปัญหาในการดำเนินงาน