สพป.ยโสธร เขต 2 จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.09 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ๙ รูป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
เวลา 13.09 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ สพป.ยโสธร เขต 2 ณ ฐานพระพุทธรูป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
และในเวลา 13.29 ร่วมทำพิธีบูชา ขอขมาพระรัตนตรัย และพิธีสรงน้ำ พระพุทธรูป พร้อมทั้งขอพรและรดน้ำดำหัวท่านผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และผู้อาวุโส เนื่องในงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลำเซบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)