สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพข่าว https://www.facebook.com/SEASAORET/posts/pfbid0LVAt5zpSuxvzHdvc8uUFe1YNvvpGzkahJpLF3d2qnNkhwXpcgaJ5Pgx4m3SihPhXl

ศุภนัส เสาศิริ