กิจกรรมรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

                  วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร ชูประยูร อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา พร้อมด้วยผู้อาวุโส ที่คณะเราเคารพนับถือ ให้เกียรติ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

                ในการนี้ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด และ นายบุญมี พาพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวย นำกล่าวขอขมาผู้ใหญ่ ร่วมใจแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการบำนาญอาวุโส พร้อมรับศีล รับพร พิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป

                 พร้อมกันนี้ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ได้รดน้ำพระพุทธรูป มอบมาลัยกร รดน้ำท่านประธาน ผู้อาวุโส และกล่าวขอบคุณ พร้อมให้พรปีใหม่ไทย ปี 2562 ณ บริเวณสวนหย่อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ภาพข่าว : นายนรภัทร พนานิกิตร , คณะครูจากโรงเรียนท่าบ่อ
การถ่ายทอดสด คลิกเพื่อรับชม https://www.facebook.com/SESAO21/videos/288344858764839/