สพม.21 เข้าร่วมงานฉลองวันครบรอบ 25 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

         วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในนามตัวแทนชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ณ เวียงจันทร์ และ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ร่วมจัดงานฉลองวันครบรอบ 25 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1

              ในการนี้ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่้งเป็นการเชื่อมโยงแห่งความสัมพันธ์ของไทย – ลาวให้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย-ลาว ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณบนสะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย