สพป.ลพ. เขต 1 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 และรอง ผอ.สพป.ลพ. เขต 1

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 และ รอง ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562