ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการสำคัญฯ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการสำคัญจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งร่วมสะท้อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ค้นหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ให้กับสถานศึกษาในสังกัด นำไปสู่นักเรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตามบริบทท้องถิ่นของตนเอง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมสัมมนา และมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาฯ ซึ่งการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี