สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่ง นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วันที่ 19 เมษายน 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด แสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่ง นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีนายชะโลม ตรีศักดิ์ ,นายพิชิต สอนคำแก้ว รอง ผอ.สพป.นครราขสีมา เขต 5 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและ ให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดี และความยินดี ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5