สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 19 เมษายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้กับผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 – 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 รวมจำนวนทั้งสิ้น 773 คน ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้เป็นภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย จำนวน 103 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 876 คน