ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุม อกศจ.ชัยนาท(ด้านบุคคล)

ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (อกศจ.ด้านบุคคล) เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศธจ.ชัยนาท โดยมีนายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม