สพม.ปัตตานี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน ในการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Coding ในการควบคุมสั่งงานโดรน (Drone) และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบินให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี และโรงเรียนสะนอพิทยาคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี กล่าวเปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน นายมาลีกีย์ อินทร์ดาคีรี นายไอยุบ แยนา และครูผู้ควบคุม นายอาสมาน ฮาแว โรงเรียนสะนอพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมถ้วยและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท จากที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็นครูและนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และทั่วประเทศ รวมจำนวน 140 คนแข่งขันอากาศยาน รายการ “ปีกหมุนประลองปัญญา” Drone Mission ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบินทรงเป็นยอดกษัตริย์นักบิน รวมทั้ง เพื่อจัดการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสด การแข่งขันรายการ “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Coding ได้มีเวที แสดงศักยภาพ ความสามารถและพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Coding ในการควบคุมและ สั่งงานโดรน (Drone)

ภาพ/ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพม.ปัตตานี