ทหารมาช่วย ร.ร.บ้านศรีย้อย สพป.ลพ. เขต 1 ที่ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่ม

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ,นายสุรพล ศุกระศร ผอ.โรงเรียนบ้านศรีย้อย และนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ขอบคุณ ร.7 พัน 1 นำโดย จ่าสิบตรีวิเชียร บุญเทียม นำทหารช่วยเก็บกวาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านศรีย้อย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ประสบวาตะภัยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ในการนี้ พอ.สุจินต์ ทรัพย์สิน รอง เสธ.พล.ร.7 ได้ตรวจเยี่ยมและวางแผนให้ความช่วยเหลือในการเก็บกวาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านศรีย้อย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายสุรพล ศุกระศร ผอ.โรงเรียนบ้านศรีย้อย ร่วมวางแผน