ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 34 ราย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรจุครูผู้ช่วย 34 ราย ในโอกาสที่ครูผู้ช่วยบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าของแผ่นดิน ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบเสมาให้ทุกคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นครูที่ดีและปฐมนิเทศมอบหลักการทำงานว่า “สอบบรรจุเป็นครูว่ายากแต่การเป็นครูที่ดีนั้นยากกว่า ครูที่ดีจะต้องมีทัศนคติที่ดี มีจิตอาสา ทัศนคติสำคัญกว่าความฉลาด”