ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชื่นชมกิจกรรมโครงการ “บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของสพป.สุพรรณบุรี เขต 3

“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน นับว่าเป็น 3 เสาหลักในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งทางสพฐ.ตระหนักถึงความสำคัญของ “บวร”เป็นอย่างมาก ถ้าหากชุมชนไม่ทิ้งวัด วัดไม่ทิ้งโรงเรียน ลูกหลานภายในชุมชนก็จะได้รับการศึกษาที่ดียิ่ง ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เดินทางไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยไปกราบพระครูสุวรรณปุญญารักษ์ (ปุญญพัฒน์ ติกฺขวิริโย)เจ้าอาวาสวัดเดิมบาง และได้รับรายงานจากเจ้าอาวาสวัดเดิมบางว่า กิจกรรมใดๆที่ทางวัดเดิมบางจัดขึ้น ทั้งคุณครูและนักเรียน จะมาช่วยไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งทางวัดก็ช่วยเหลือทางโรงเรียนเช่นกัน โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนปีละจำนวนมาก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนโดยตลอด โดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3และวัดเดิมบาง จะสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลกันตลอด ประเพณีเข้าพรรษา ทางสำนักงานเขต และโรงเรียนก็เดินทางมาถวายเทียนพรรษา หลังจากดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. รับทราบข้อมูล มีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และยังได้รับรายงานจาก ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อีกว่า รร.ภายในสำนักงานเขตจำนวน 125 แห่ง 1 สาขา รร.ส่วนหญ่จะตั้งอยู่เขตบริเวณของวัด บ้าน วัด โรงเรียนจะมีความเข้มแข็งมาก