สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดย นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2562  ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทย ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กิจกรรม ภาคเช้า พิธีสักการะสิ่งศักดิ์ที่ตั้งภายในบริเวณสำนักงาน พิธีทำบุญ เลี้ยงเพลพระ  ภาคบ่าย สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรม