สพป.น่าน เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการจัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 นายสมเร็จ อุดแดง ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1