วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ช้าราชการและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมราชการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการจัดนิทรรศการ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีนายวรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ ,นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผอ.ร.ร.บ้านท่าโป่ง นำคณะกรรมการฯ ร่วมดำเนินการแยกกลุ่มกิจกรรมเพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3