สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 280 ราย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 โดย นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สนก. สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ด้วย